Logo
A Govt of Maharashtra Undertaking

Punyashloka Ahilyadevi Maharashtra Mendhi Va Sheli Vikas Mahamandal

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ
swachhbharat
home
MD
Dr.Shashank Kamble
Managing Director
शेळ्या-मेंढ्यांचा पुरवठा करण्यासाठी जाहिरात लिंक Advertisement सन 2022-2023 या पुरवठा वर्षाकरिता व्यापारी कार्यक्रमाअंतर्गत व इतर योजनेअंतर्गत शेळ्या-मेंढ्यांचा पुरवठा करण्यासाठी पुरावठेदारांच्या पॅनलमध्ये समाविष्ट करण्यासंदर्भात अर्ज करण्यासाठी जाहिरात
Support:     : support@mahamesh.co.in      : 020-25657112     
आमचे प्रक्षेत्रे
ई निविदा
बातम्या