Logo
A Govt of Maharashtra Undertaking

Punyashloka Ahilyadevi Maharashtra Mendhi Va Sheli Vikas Mahamandal

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ
swachhbharat
home
MD
Dr.Shashank Kamble
Managing Director
Documentary Film of Corporation Link / लिंक https://www.youtube.com/watch?v=c_O2lcCOXLg महामंडळाच्या प्रक्षेत्रा मार्फत शेळ्या मेंढ्याच्या खरेदीच्या दरानुसार व अटी शर्ती नुसार पुरवठादार म्हणून शेळी मेंढी पालकांना नोंदणी करता येते. त्या करिता संबंधित प्रक्षेत्रास संपर्क साधावा
Support:     : support@mahamesh.co.in      : 020-25657112     
आमचे प्रक्षेत्रे
ई निविदा
बातम्या