Logo
A Govt of Maharashtra Undertaking

Punyashloka Ahilyadevi Maharashtra Mendhi Va Sheli Vikas Mahamandal

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ
swachhbharat

राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना

Raje Yashwant Holkar

राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजने अंतर्गत अर्ज मागविणे व लाभधारक निवड बाबत सुधारित वेळापत्रक

अ. क्र. प्रक्रिया पासून पर्यन्त
१. अर्जदारांनी ऑनलाइन अर्ज करण्याचा कालावधी दिनांक १५/११/२०२२ दिनांक ०७/१२/२०२३
२. जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त यांचे अध्यक्षतेखाली जिल्हा निवड समिति मार्फत प्राथमिक लाभधारक निवड दिनांक ०१/०२/२०२३ दिनांक ०७/०२/२०२३
३. प्राथमिक निवड झालेल्या लाभधारकांनी कागदपत्रे अपलोड करावयाचा कालावधी प्राथमिक निवड झाल्यापासून दिनांक २४/०२/२०२३
४. प्राथमिक निवड झालेल्या लाभधारकांनी अपलोड केलेल्या कागदपत्रांची पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) यांनी करावयाची छाननी - दिनांक २४/०२/२०२३
५. जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी यांचे मार्फत कागदपत्रांची छाननी दिनांक २५/०२/२०२३ दिनांक ०२/०३/२०२३
६. जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त यांचे अध्यक्षतेखाली जिल्हा निवड समिती मार्फत कागदपत्रांची पडताळणी व त्यानुसार अंतिम निवड यादी घोषित करणे दिनांक ०३/०३/२०२३ दिनांक ०८/०३/२०२३