Logo
A Govt of Maharashtra Undertaking

Punyashloka Ahilyadevi Maharashtra Mendhi Va Sheli Vikas Mahamandal

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ
swachhbharat

List of Breeds Available

Sr. No. Farm Name Sheep Goat
1. Ranjani,Tal. Kavthemahankal, Dist. Sangali Madgyal Osmanabadi
2. Mahud,Tal.Sangola, Dist. Solapur Madgyal Osmanabadi
3. Tirth,Tal.Tulajapur Dist. Osmanabad -- Osmanabadi
4. Dahiwadi ,Tal.Man,Dist.Satara
Madgyal Osmanabadi
Lonand Sirohi
-- Sangamneri
5. Bilakhed,Tal.Chalisgaon,Dist. Jalgaon Sangamneri --
6. Padegaon Tal.Aurangabad,Dist. Aurangabad
SangamneriSangamner
--Osmanabadi
7. Mukhed,Tal. Mukhed,Dist.Nanded Deccani --
8. Ambajogai,Tal. Ambajogai,Dist.Beed -- Osmanabadi
9. Pohara,Tal.Amravati, Dist. Amravati -- Osmanabadi
10. Bondri,Tal.Ramtek, Dist.Nagpur
--Local
--Berari