Logo
A Govt of Maharashtra Undertaking

Punyashloka Ahilyadevi Maharashtra Mendhi Va Sheli Vikas Mahamandal

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ
swachhbharat
home
MD
Dr.Sunil Pasarate
Managing Director
Support:     : mdsagpune@gmail.com      :020-25657112     
राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना लाभार्थ्यांची अंतिम यादी Beneficiary List - Final सन 2023-24 या वर्षात शेळ्या मेंढ्यांचा पुरवठा करण्यासाठी अर्ज करण्याबाबतची जाहिरात_पुणे_दि. १४.०७.२०२३ Click Here जाहिरात शुद्धिपत्रक - व्यापारी कार्यक्रमा अंर्तगत शेळया मेंढयांचा पुरवठेदाराचे पॅनेल निश्चित करणेबाबत_दि. १४.०७.२०२३ Click Here शुद्धिपत्रक.pdf
Our farms
Tenders
News