Logo
A Govt of Maharashtra Undertaking

Punyashloka Ahilyadevi Maharashtra Mendhi Va Sheli Vikas Mahamandal

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ
swachhbharat
home
MD
Dr.Shashank Kamble
Managing Director
अहिल्या योजना Click Here Ahilya Yojana Android App Google Play Store वर उपलब्ध आहे. लिंक https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ahilyayojana अहिल्या योजना Advertisement अहिल्या योजनेचे ठळक वैशिष्ठे - योजने अंतर्गत देण्यात येणारे लाभ - पात्रता - अर्ज सादर करण्याची कार्यपद्धती Ahilya Yojana Salient Features अहिल्या योजनेचे अर्ज करण्याची अंतिम तारीख ०७/०१/२०२३ मध्यरात्री 12 पर्यंत पर्यंत वाढवण्यात आली आहे
Support:     : support@agrosonic.in      :9284726134     
Our farms
Tenders
News