Logo
A Govt of Maharashtra Undertaking

Punyashloka Ahilyadevi Maharashtra Mendhi Va Sheli Vikas Mahamandal

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ
swachhbharat
home
MD
Dr.Shashank Kamble
Managing Director
Mahamesh Android App Google Play Store वर उपलब्ध आहे. लिंक https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mahameshyojana राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना Advertisement योजनेचे ठळक वैशिष्ठे - योजने अंतर्गत देण्यात येणारे लाभ - पात्रता - अर्ज सादर करण्याची कार्यपद्धती Salient Features अर्ज करण्याची अंतिम तारीख ०५/१२/२०२२ मध्यरात्री 12 पर्यंत पर्यंत वाढवण्यात आली आहे
Support:     : support@agrosonic.in      :9284726134     
Our farms
Tenders
News